Lesvervanging

Op korte termijn staan onze studenten en docenten in opleiding voor u klaar, voor alle vakken.

Extra begeleiding

Vragenuren voorafgaand aan toetsweken of bijlessen voor leerlingen met achterstanden.

Examentrainingen

Leerlingen die wij extra begeleiden halen gemiddeld 1.2 punt hoger voor hun examens.

Surveillanten

Goed georganiseerde ondersteuning bij toetsen en examens, voor lagere werkdruk bij docenten.

Speciale projecten

Tijdelijke series lessen of presentaties over bijvoorbeeld duurzaamheid, toneel, techniek, etc.

Excursies

Begeleiding bij de organisatie van uitstapjes naar steden, musea of soortgelijke activiteiten.

ISK lessen

Lessen voor leerlingen in internationale schakelklassen met een buitenlandse moedertaal.

Practica

Ondersteuning bij praktische opdrachten en technieklessen, voor alle b├Ęta-vakken.Onze missie

Uit onderzoeken blijkt dat gemiddeld ongeveer 6% van de lessen op middelbare scholen in Nederland uitvalt wegens ziekte, zwangerschap of andere redenen. Met name in de grotere steden, waar het lerarentekort vaak extra nijpend is als gevolg van dure huisvesting, is dit probleem hardnekkig. Door op korte termijn en met grote flexibiliteit onze studenten en docenten in opleiding in te zetten kunnen scholen lesuitval minimaliseren en zo leerlingen behoeden voor achterstanden. Onderwijs zonder lesuitval, dat is onze missie.

Amsterdam

Den Haag

Rotterdam

Groningen

Delft

Utrecht