Diensten

We ondersteunen scholen op dit moment met allerlei verschillende diensten, zie onderstaand overzicht.
Interesse om met ons samen te werken? Mail of bel ons en we plannen graag een afspraak om dit te bespreken.
Onze contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Lesvervanging

Voor alle vakken bieden wij lesvervanging. Stel dat bijvoorbeeld een docent wiskunde zich 's ochtends ziekmeldt, dan hebben wij voor de lessen die uit dreigen te vallen een universitaire wiskundestudent of docent in opleiding die deze lessen kan overnemen en zo de leerlingen kan behoeden voor een achterstand.

Extra begeleiding

Bij verschillende scholen bieden we vragenuren aan voorafgaand aan toetsweken, zodat leerlingen hun laatste vragen kunnen stellen onder begeleiding van onze studenten en docenten in opleiding. Daarnaast bieden we extra lessen om leerlingen met een achterstand te helpen.

Examentrainingen

Om leerlingen optimaal voor te bereiden op examens bieden wij op school trainingen aan. Dit kan ook in vakanties. De leerlingen die aan onze trainingen hebben deelgenomen scoren gemiddeld 1.2 punt hoger op hun examens dan leerlingen die niet deelnemen. Ook hier zijn we flexibel en kunnen we alle vakken aanbieden.

Surveillanten

Tijdens toetsen, school- en eindexamens bieden wij surveillanten en ondersteuning bij de organisatie. Daarnaast hebben we gedurende de corona-lockdown scholen geholpen met fysieke steun in het klaslokaal tijdens digitale lessen van docenten.

Speciale projecten

Naast reguliere vakken verzorgen we informatiedagen over vervolgopleidingen en lessen over onder andere duurzaamheid, techniek en toneel. We denken graag met scholen mee over de invulling van hun extra aanbod aan leerlingen en zijn flexibel qua inhoud en rooster.

Excursies

Om leerlingen te begeleiden naar musea, uitstapjes of stedentrips is de juiste begeleiding nodig van verantwoordelijke docenten. In het geval dat de school hier niet genoeg begeleiding voor ter beschikking heeft bieden wij enthousiaste begeleiders.

ISK lessen

Ook voor leerlingen die nog niet lang in Nederland wonen en hierdoor een taalachterstand hebben staan wij klaar. We geven voor deze internationale schakelklassen (ISK) bijvoorbeeld lessen rekenen, begrijpend lezen en hulp bij praktische zaken zoals het inschrijven bij vervolgopleidingen of bijbaantjes.

Practica

De praktische kant zien naast de theorie kan erg belangrijk zijn voor leerlingen. Indien scholen behoefte hebben aan technisch personeel om bijvoorbeeld technieklessen of praktische opdrachten te begeleiden, kunnen we hier ook van dienst zijn. Dit kan ook gaan om voorbereiding of assistentie van de reguliere docent.

Nieuwe oplossingen

Iedere school werkt anders en om het onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen leveren wij dan ook overal maatwerk. Indien scholen met specifieke problemen zitten die wij niet op deze pagina hebben aangekaart, denken we altijd graag mee over nieuwe oplossingen. Bel of mail ons gerust voor een afspraak.