Missie

Lesuitval voorkomen

Uit onderzoeken blijkt dat gemiddeld ongeveer 6% van de lessen op middelbare scholen in Nederland uitvalt wegens ziekte, zwangerschap of andere redenen. Met name in de grotere steden, waar het lerarentekort vaak extra nijpend is als gevolg van dure huisvesting, is dit probleem hardnekkig. Door op korte termijn en met grote flexibiliteit onze studenten en docenten in opleiding in te zetten kunnen scholen lesuitval minimaliseren en zo leerlingen behoeden voor achterstanden.

Lerarentekort oplossen

Het Nederlandse onderwijs kampt al geruime tijd met een ernstig lerarentekort. Door studenten en docenten in opleiding een kijkje te geven in de klas geven we ze de kans om een beter geïnformeerde beslissing over hun carrière te nemen. Zo doen we ons best potentiële toekomstige docenten te enthousiasmeren voor een baan in het onderwijs.

Kansengelijkheid

Wij streven ernaar de kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs te vergroten door leerlingen via scholen extra ondersteuning te bieden, zonder dat hun ouders hiervoor betalen. Leerlingen kunnen een achterstand oplopen als gevolg van lesuitval en dit vergroot de ongelijkheid tussen arme en rijke kinderen.

De één heeft namelijk wel toegang tot dure bijlessen om zo'n achterstand weg te werken, terwijl de ander dit niet kan betalen. Naast het minimaliseren van lesuitval bieden wij dan ook examentrainingen en bijlessen op school aan voor alle leerlingen die dit nodig hebben, ongeacht de situatie thuis.

Werkdruk

Een andere nare bijwerking van het lerarentekort is dat de werkdruk van docenten de laatste jaren de pan uitgerezen is. Wij bieden scholen tijdelijk extra ondersteuning en mankracht, zodat het vaste docententeam niet overwerkt raakt en het plezier in het werk behoudt.