Team

Ons verhaal

Begin 2018 ontstond FlexLesser na het zien van nieuwsberichten over het lerarentekort waarin werd aangegeven hoe hoog het percentage lesuitval destijds lag, namelijk op 5.8%. Als universitaire studenten in Delft kenden wij veel medestudenten die via een minor of master Educatie hun lesbevoegdheid aan het halen waren of dit in de toekomst potentieel wilden gaan doen. We zijn in gesprek gegaan met de schooldirecteuren in de stad, bestuurders van onderwijsorganisaties en medewerkers van het Ministerie van Onderwijs met als resultaat: FlexLesser, een flexibele schil om het onderwijs en de brug tussen scholen en toekomstige docenten.